stronaoinvitro.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jak biznes in vitro bagatelizuje zwiększone ryzyko wad wrodzonych związanych z in vitro ?

1. Przede wszystkim twierdzi, że ?ryzyko wad wrodzonych związanych z in vitro jest małe?. Również ryzyko wad wrodzonych nie związanych z in vitro można uznać za relatywnie małe. Jednak dla rodziców i dziecka, nawet ?małe? ryzyko oznacza chorobę własnego dziecka i wiąże się z koniecznością dalszego specjalistycznego leczenia. Dla osoby obarczonej wadą wrodzoną to ryzyko to 100 %. Wzrost częstości np. z 1/30000 do 1/15000 nie jest bagatelny, nawet jeśli jest ?mały? w opinii osób czerpiących zyski z in vitro. Bagatelizowanie tego problemu przez biznes in vitro wynika z konieczności samoobrony, niestesty często z pominięciem logiki i odpowiedzialności za życie i zdrowie dziecka oraz przyszłych pokoleń.


2. Częstym argumentem mającym uspokoić klientów "klinik" in vitro jest twierdzenie, że ?chociaż wady wrodzone związane z in vitro są częstsze niż przy poczęciu naturalnym, jest to wynik starszego wieku rodziców poddających się tej procedurze i ich bezpłodności?.

     Wartość logiczną tego twierdzenia obalił genetyk, prof. Stanisław Cebrat: ?Z analiz publikowanych danych wynika, że (...) niewłaściwe piętnowanie (przyp. gametyczne) występuje aż 17-18 razy częściej po in vitro niż u dzieci poczętych w naturalny sposób. W publikacjach, w których już przyjmuje się zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia błędów w piętnowaniu rodzicielskim, próbuje się to tłumaczyć współwystępowaniem tych defektów z cechą bezpłodności rodziców (np. związaną z wiekiem rodziców, przyp.) Jest to absurdalne tłumaczenie, ponieważ te same defekty występują po rozmnażaniu in vitro u myszy i u bydła, a przecież nikt nie stosuje u tych zwierząt technologii in vitro po to, aby ominąć ich bezpłodność.? (jak również nie wybiera do rozrodu starszych osobników, przyp.)

   Faktem jest, że wiele wad genetycznych ma udowodniony związek ryzyka z wiekiem rodziców, zwłaszcza matki. Należy jednak rozróżnić mechanizm powstawania różnych wad genetycznych. Zespół Downa, którego częstość jest zależna od wieku matki, wynika z trisomii chromosomu 21 (obecności dodatkowego chromosomu). Wady związane z procedurą in vitro wynikają m.in. z zaburzeń epigenetycznych, w tym zaburzeń piętnowania gametycznego, tj. powstają na drodze innych mechanizmów. Okres rozwoju przedimplantacyjnego wiąże się z intensywnymi zmianami w obrębie genomu komórki jajowej oraz plemnika. Wpływ składu pożywki hodowlanej do zapłodnienia in vitro na zaburzenia piętnowania gametycznego (imprintingu) opisywany jest w literaturze [1,2]. 

Zaburzenia piętnowania rodzicielskiego (gametycznego) podczas procedury in vitro mogą być spowodowane conajmniej sześcioma czynnikami [3].

 

[1] Mann MR, Lee SS, Doherty AS, et al. Selective loss of imprinting in the placenta following preimplantation development in culture. Development. 2004;131:3727-35.

 

[2] Doherty AS, Mann MR, et al. Differential effects of culture on imprinted H19 expression in the preimplantation mouse embryo. Biol Reprod. 2000;62:1526-35.

 

[3] Manipalviratn S, DeCherney A, Segars J. Imprinting disorders and assisted reproductive technology. Fertil Steril. 2009;91:305-15. Review.

 

Zupełnie odrębną kwestią jest kumulacja zaburzeń przekazywanych na przyszłe pokolenia.  Są to zagadnienia w pełni nieznane. Eksperymentowanie na genomie ludzkim, nieuniknione podczas in vitro, jest działaniem przestępczym o skutkach zdrowotnych trudnych do przewidzenia.

Jeśli nawet muzyka ma wpływ na dziecko poczęte, czy brutalne manipulacje in vitro nie zostawiają na nim piętna...

Brak danych na temat zaburzeń psychicznych u osób poczętych z in vitro. Wiedząc jednak, że tak subtelne oddziaływania jak słuchanie muzyki przez matkę dziecka w fazie płodowej, mają wpływ na jego rozwój, trudno nie wnioskować, że brutalne procedury in vitro - hodowla w warunkach laboratoryjnych, procedury ICSI, assisted hatching (por. techniki in vitro) etc. mogą mieć dramatyczny wpływ na dorosłe życie osób poczętych w wyniku eksperymentów in vitro.
 

Zespół Redakcji - stronaoinvitro.pl