stronaoinvitro.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wady rozwojowe związane z in vitro

Badania epidemiologiczne wskazują na zwiększoną częstość występowania wad wrodzonych u dzieci poczętych metodą in vitro, u których zaobserwowano m.in. wzrost ryzyka wystąpienia defektu przegród serca, rozszczepu wargi czy zarośnięcia przełyku.

   Z przeprowadzonej w National Center on Birth Defects and Developemental Disabilities analizy danych dotyczących 17 679 dzieci (Hum. Reprod. 2009; 24:360-6. Assisted reproductive technology and major structural birth defects in the United States) wynika, że stosowanie metod rozrodu wspomaganego - procedury in vitro (IVF - zapłodnienia pozaustrojowego lub ICSI ? docytoplazmatycznej iniekcji plemnika) wiązało się ze zwiększeniem ryzyka wad przegrody serca (defekt przegrody międzyprzedsionkowej lub międzykomorowej) (Adjusted Odd Ratio (aOR) ? 2.1 , 95 % CI 1.1 - 4.0), rozszczepu wargi z lub bez rozszczepu podniebienia (aOR ? 2.4, 95% CI 1.2 - 5.1), zarośnięcia przełyku (aOR ? 4.5, 95 % CI 1.9 - 10.5), zarośnięcia odbytnicy (aOR ? 3.7, 95 % CI 1.5 - 9.1) , spodziectwa (aOR ? 2.1, 95 % CI 0.9 ? 5.2).

 

Statystyczny wzrost częstości występowania wymienionych wad wrodzonych związanych z in vitro zaobserwowano w przypadku ciąż pojedynczych. Nie zaobserwowano korelacji statystycznej w badanej grupie między zapłodnieniem in vitro a zwiększeniem ryzyka wad wrodzonych u dzieci urodzonych z ciąż mnogich, co autorzy tłumaczą faktem, że ciąża mnoga (bardzo często związania z zapłodnieniem in vitro) stanowi już i tak czynnik ryzyka defektów wrodzonych, bez względu na sposób poczęcia. Wykazanie związku między wzrostem częstości wad wrodzonych u dzieci z ciąży pojedynczych i zapłodnieniem in vitro podkreśla rangę problemu. Autorzy konkludują, że chociaż mechanizmy prowadzące do zaobserwowanego zwiększenia ryzyka wad wrodzonych u dzieci poczętych z ciąż pojedynczych w wyniku procedury in vitro nie są znane, rodzice rozważający rozród wspomagany ?powinni być poinformowani o wszystkich potencjalnych czynnikach ryzyka i korzyściach.?

 

   J. Reefhuis, M.A. Honein, L.A. Schieve, A. Correa, C.A. Hobbs, S.A. Rasmussen and National Birth Defects Prevention Study, Assisted reproductive technology and major structural birth defects in the United States, Hum. Reprod. 2009; 24: 360.

Link do publikacji w pdf.


invitrowady