stronaoinvitro.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Na marginesie wytycznych dotyczących leczenia powikłań związanych z in vitro


Zespół hiperstymulacji jajników (ang. oviarian hiperstimulation syndrome, OHSS) to zagrażające życiu powikłanie po stymulacji jajników za pomocą gonadotropin, przed pobraniem komórek jajowych do procedury in vitro. Kanadyjskie towarzystwo Joint Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada - Canadian Fertility and Andrology Society opracowało wytyczne postępowania odnośnie diagnostyki i leczenia różnych postaci tego powikłania ? od łagodnej, umiarkowanej, poprzez ciężką oraz krytyczną.  (Clinical Practice Guideline No. 268, listopad 2011, Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada, 2011; 33: 1156-1162).


Wytyczne opublikowano również w Medycynie Praktycznej Ginekologii i Położnictwie 2012/04.  http://www.mp.pl/artykuly/?aid=71385 . Opatrzono je komentarzem prof. dr hab. med. Rafała Kurzawy (prywatnie - zatrudnionego w klinice leczenia niepłodności zajmującej się in vitro w Szczecinie), który przytaczamy poniżej:

?KOMENTARZ   prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa
Klinika Medycyny Rozrodu i Ginekologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Stosowanie egzogennych gonadotropin jest niezbędnym elementem leczenia niepłodności z wykorzystaniem technik rozrodu wspomaganego (assisted reproductive technology - ART). W związku z coraz większym rozpowszechnieniem tych metod w Polsce, wzrasta potrzeba usystematyzowania aktualnego stanu wiedzy oraz danych dotyczących diagnozowania i leczenia zespołu hiper stymulacji jajników (ovarian hyperstimulation syndrome - OHSS). To jatrogenne powikłanie stymulacji jajeczkowania cechuje się dużym zróżnicowaniem obrazu klinicznego. W zależności od nasilenia objawów klinicznych i laboratoryjnych wyróżniono postacie łagodną, umiarkowaną, ciężką oraz krytyczną. Zdecydowaną większość przypadków OHSS można zakwalifikować do dwóch pierwszych typów, odznaczających się niewielkimi konsekwencjami klinicznymi oraz małym ryzykiem dla chorej, co pozwala na prowadzenie leczenia w trybie ambulatoryjnym. Niestety zawsze może dojść do gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia pacjentki i rozwoju ciężkiej lub nawet krytycznej postaci choroby. Dlatego za niewątpliwie pomocny należy uznać zbiór wytycznych postępowania diagnostycznego oraz terapeutycznego u kobiet, u których rozpoznano cięższe postacie OHSS.?


Trudno się nie zgodzić, że zbiór wytycznych odnośnie diagnostyki i leczenia zespołu hiperstymulacji jajników jest niewątpliwie pomocny w ratowaniu życia pacjentek poddawanych stymulacji hormonalnej przed procedurą in vitro.
Należy jednak przede wszystkim zastanowić się, czy jatrogenne narażanie zdrowia i życia pacjentek w tej procedurze nie jest przestępstwem przeciwko art. 160 kodeksu karnego:

Art. 160.


§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.Zespół Redakcji
stronaoinvitro.pl