stronaoinvitro.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Chroń dzieci ! Zaapeluj do senatorów !

Szanowna Pani Senator,

Szanowny Panie Senatorze,

Senacka Komisja Zdrowia zawnioskowała o odrzucenie w całości rządowej ustawy o leczeniu niepłodności. Fakt ten napawa nadzieją, że ustawa promująca interesy biznesu in vitro kosztem dzieci sztucznie powoływanych do życia, zostanie zatrzymana.

 

Ustawa legalizuje tworzenie nadliczbowych zarodków, ich selekcję eugeniczną oraz niszczenie, dopuszcza ich mrożenie a wszystko w intersie podmiotów gospodarczych świadczących usługi z zakresu wspomaganej prokreacji. Twórcy ustawy nie kryją, że chcą stworzyć warunki do rozwoju procedury in vitro i dlatego pozbawiają dzieci z in vitro prawa do poznania tożsamości ich biologicznych rodziców. Dzieci te nie będą też mogły uzyskać wystarczającej wiedzy n.t. stanu zdrowia ich biologicznych rodziców, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego tych dzieci.

 

Ustawa lekceważy fakt, że konstytucja chroni macierzyństwo i rodzicielstwo w kontekście ochrony małżeństwa (art. 18 Konstytucji). Dopuszczając nieformalne związki do procedury in vitro nie dba się o dobro dzieci, które mogą przyjść na świat już po rozpadzie takiego związku. Ustawa tworzy przez to również lukę w prawie umożliwiającą rozwój praktyki macierzyństwa zastępczego (surogacji), w ramach której kobieta będzie mogła zostać wynajęta do donoszenia obcej ciąży z in vitro i wskazać obcego mężczyznę jako ojca dziecka. Mężczyzna taki może okazać się również homoseksualistą. Jest to współczesna forma handlu dziećmi, przeciwko której protestuje wiele międzynarodowych organizacji broniących praw człowieka.

Te, i wiele innych względów skłania mnie do stanowczego proszenia o poparcie wniosku Komisji Zdrowia i odrzucenie tej skandalicznej ustawy o (rzekomym) leczeniu niepłodności.

Wejdź na stronę protestu, podpisz się. (czas wypełnienia protestu ok. 25 s)